Forside
Landbrugsarbejde
Pasningsaftale
Grubning
Jordbearbejdning
Såning
Gødningsspredning
Møg/Udmugning
Sprøjtning
Græshøst/Wrapning
Høst/Presning
Brakslåning
Entreprenør
Kloak
Vintervedligeholdelse
Haveservice
Her bor vi
Kontakt os
Spildevandsløsninger


Webmaster
Tilbage til toppen


Sprøjtning

Vi kører med DANFOIL luftsprøjte med kemikalie INJECTION
Det betyder at vi kører med rent vand i tanken, og tilsætter kemikalier efter behov. Derfor kan vi variere doseringen fra næsten ingenting til en stor dosering, uden at vi ændre på kørehastighed, vandmængden og evt. tilsætningsmidler. Det giver optimal sprøjtearbejde og minimal kemikalieforbrug, og et godt omdømme.

Et eksempel: Round Up sprøjtning inden høst
I en mark er der ved at være en del kvik og andet græsukrudt i den yderste omgang, og der er nogle pletter hvor det bredbladede ukrudt ikke er bekæmpet godt nok, det er f.eks. kamille, hanekro og burresnerre, og i resten af marken er der lidt kvik og andet græsukrudt.
På sådan en mark, kan vi f.eks. sprøjte den yderste omgang med 2 l. Round Up, det er nok til en kraftig bestand af kvik og græs, pletterne med det bredbladede ukrudt med 4 l. Round Up, så når det at visne godt ned inden høst, og resten af marken, hvor der kun er lidt spredt kvik og græsukrudt med ¾ l Round Up som er nok til dette. Så har du fået en optimal sprøjtning, men har måske kun brugt ½ dosering af hvad du ellers ville have brugt. Dette kan du ikke gøre med en alm. sprøjte, da det vil betyde, at du hvor der er meget ukrudt skal bruge meget vand og hvor der er lidt ukrudt, skal du køre alt for stærkt fremad. Dette vil kun medføre, at du får en dårlig virkning af de brugte kemikalier.

Et andet eksempel: ukrudtssprøjtning om efteråret
I yderste omgang er der en del græsukrudt, men ikke inde i marken, og hele marken har en jævn bestand af ukrudt..
Der kan vi tilsætte den yderste omgang et effektivt græsmiddel, (det er dem der koster de mange penge) og så sprøjte resten af marken uden græsmiddel eller reducere det væsentlig.

Et tredje eksempel: forårssprøjtning
Der er burresnerre i noget af marken og der er pletter hvor der findes flyvehavre, og så er der en lavning hvor kornet plejer at gå i leje, og så er der også kraftigere svampeangreb i en del af marken. Der kan vi tilsætte de mest optimale midler til burresnerre, flyvehavre, vækstregulering og svampebekæmpelse, samtidig med vi bruger en god og billig grundløsning til hele marken.

Mulighederne er mange, det er kun fantasien der sætter grænsen.

Resume:
Fordele for dig:
  Optimal sprøjtning
  Mindre kemikalieforbrug
  Rene marker
  Nemmere høst
  Højere udbytte
  Bedre økonomi
  Bedre omdømme
  God samvittighed
  Tid til andet arbejde
  Klar til fremtidens krav
  Du betaler ikke ekstra for det
 Ny 24 meter DANFOIL luftsprøjte med INJECTION.
Vi har mange års erfaring i brug af sprøjter med luft. Vi har også udskiftet vores sprøjter, når udviklingen har gjort dem endnu bedre.
Vi ved, hvordan vi opnår en god bekæmpelse med et lille forbrug af kemikalier, til gavn for miljøet og økonomien. Denne viden kommer dig til gode, når du bruger os til sprøjtning.
Sprøjten køres på specialtraktor med stor frihøjde, bred eller smal hjulmontering, alt efter forholdene.
Vi har stor sprøjtekapacitet, så vi også kan tilbyde rettidseffekt. Vi passer gerne dine afgrøder med sprøjtning - evt. sammen med din konsulent - og vi kan også lave din sprøjtejournal, så du slipper for besværet med skemaer, beviser og dokumentationer.
Bestiller du meget sprøjtearbejde på én gang, gerne en hel vækstsæsons sprøjtninger, kan vi gøre det til en så lav pris, at det ikke kan betale sig, at du selv gør det.

Vi har lavet landbrugsarbejde siden 1953. Det begyndte med en jeep med sprøjte og et transportabelt tærskeværk.