Forside
Landbrugsarbejde
Pasningsaftale
Grubning
Jordbearbejdning
Såning
Gødningsspredning
Møg/Udmugning
Sprøjtning
Græshøst/Wrapning
Høst/Presning
Brakslåning
Entreprenør
Kloak
Vintervedligeholdelse
Haveservice
Her bor vi
Kontakt osSpildevandsløsninger


Webmaster
Tilbage til toppen

Rotorharvesåning

Rotorharvesåning
Med frontmonteret jordpakker og 4 m AMAZONE RPD rotorharvesåmaskine. Såmaskinen er udstyret med skiveskær og dækpakkevalse. Det sikrer korrekt ens sådybde og den bedste fremspiring, også hvis der ikke pløjes.

Direkte- og Rapidsåning

(også med gødningsplacering)
Det sikrer god fremspiring og et merudbytte på ca 10-15% + mindre behov for mangan og ukrudtssprøjtning. Spørg evt. dine konsulenter, de har rigtig mange forsøg der viser det.

 

Vi kører med den nye type Væderstad såmaskine, så vi er endnu bedre kørende.
 
  Længere harvesektion med flere rækker tænder, så den harver og jævner bedre.
  Større skiveskær og trykhjul.
  Mulighed for at regulere sådybden medens vi kører, sikrer optimal sådybde også i uens jord.
  Ændret træk til såvalserne, så den valgte usædsmængde er ens, uanset om jorden er fast eller løs.
  Mulighed for at markere køresporene lige efter såmaskinen.
  Ny computer der hjæper til med at overvåge at det hele kører korrekt.

Direkte- og Rapidsåning
4 meter VÄDERSTAD Rapid Super Combi. Maskinen til økonomisk tilsåning med mulighed for GØDNINGSPLACERING. Den kan så DIREKTE, men er også velegnet til såning i HARVET eller PLØJET jord. Er også velegnet til såning af græs og raps direkte. Ved såning i pløjet jord, kører vi med tvillinghjul i fuld bredde og midtmonteret hjulpakker, så pløjelaget pakkes jævnt.

Vi har monteret org. Væderstad frøsåudstyr på maskinen, så vi også kan så udlæg på den rigtige måde, nemlig udlagt i mellem kornrækkerne foran pakkerhjulene og harvet let med efterharven, i samme arbejdsgang som kornet såes, og kunstgødningen evt. nedfældes.

 

Græssåning

Græssåning
4 meter Rapid direkte såmaskine til såning af græs i vedvarende eller mislykkede græsmarker. 

Vi har lavet landbrugsarbejde siden 1953. Det begyndte med en jeep med sprøjte og et transportabelt tærskeværk.