Forside
Landbrugsarbejde
Pasningsaftale
Grubning
Jordbearbejdning
Såning
Gødningsspredning
Møg/Udmugning
Sprøjtning
Græshøst/Wrapning
Høst/Presning
Brakslåning
Entreprenør
Kloak
Vintervedligeholdelse
Haveservice
Her bor vi
Kontakt os
Spildevandsløsninger


Webmaster
Tilbage til toppen


Pasningsaftale

Pasnings- /Dyrkningsaftale
Vi laver gerne en aftale om pasning af en del eller hele marken. Så får du dyrket marken med moderne, effektive og miljøvenlige maskiner med stor arbejdsbredde, som sikrer et højt udbytte, uden at du selv skal investere i dyre maskiner. Samtidig kan du glæde dig over velpassede marker, hvor du stadig har indflydelse på driften af dem. Vi kan f.eks. dyrke korn for dig fra ca. 2.400 kr./ha., og så får du det gjort professionelt og rettidigt.


Vi har lavet landbrugsarbejde siden 1953. Det begyndte med en jeep med sprøjte og et transportabelt tærskeværk.