Forside
Landbrugsarbejde
Entreprenør
Kloak
Spildevandsløsninger
Nedsivningsanlæg
Minirenseanlæg
Opsamlingstank
Udskillere
Vintervedligeholdelse
Haveservice
Her bor vi
Kontakt os
________________


Webmaster
Tilbage til toppen

Afstandskrav til nedsivningsanlægNedsivning med gravitationNedsivning med trykfordelingNedsivning i sandmileBiologisk sandfilter

Afstandskrav til nedsivningsanlæg

*Med dispensation fra myndighederne reduceret afstand.

**Hvis afstanden er mindre end 25 m, kan kommunen dog meddele tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg som en kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse. Afstanden bør dog være mindst 5 m. Et sådant anlæg vil - hvis det er udformet efter denne vejlednings retningslinjer - også kunne opfylde kravene til alle 4 renseklasser.
I Sandjord bør afstanden til dræn eller vandløb dog være mindst 10 m for at opfylde klasse OP og SOP. Dette skyldes, at sandjord vil have en mindre bindingskapacitet for fosfor end jord med silt eller lerindhold.

Ønskes billedet forstørret klik da her for at se PDF fil. (Kræver Acrobat Reader)


Vi har lavet landbrugsarbejde siden 1953. Det begyndte med en jeep med sprøjte og et transportabelt tærskeværk.