Forside
Landbrugsarbejde
Entreprenør
Kloak
Spildevandsløsninger
Nedsivningsanlæg
Minirenseanlæg
Opsamlingstank
Udskillere
Vintervedligeholdelse
Haveservice
Her bor vi
Kontakt os
________________


Webmaster
Tilbage til toppen


Spildevandsløsninger

Vi har viden og erfaring i kloakering og rensning af spildevand på landet

Vi har alle pligt til at beskytte naturen og vores grundvand, og derfor er spildevandsløsninger noget, der skal laves af professionelle fagfolk. DET ER VI, og vi bruger kun materialer og løsninger, der er godkendte af myndighederne, og lavet af professionelle producenter.

Vi sørger selvfølgelig for at få de nødvendige tilladelser fra myndighederne, så du får et godt og lovligt spildevandsanlæg, der er fremtidssikret, og samtidig får du den mindst mulige afledningsafgift, hvilket ikke er uvæsentligt.

Se løsningsforslag fra nogle af vores leverandører ved at klikke i menuen eller i nedenstående links.


Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg

Opsamlingstank

Udskillere


Vi har lavet landbrugsarbejde siden 1953. Det begyndte med en jeep med sprøjte og et transportabelt tærskeværk.